Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Nhờ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhiều hộ đã thoát nghèo

°