Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Trao xe lăn cho người khuyết tật huyện Ngọc Lặc

°