Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện

°