Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch do vi rút nCoV tại huyện Ngọc Lặc

°