Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

°