Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc thành lập khu cách ly tập trung ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19

°