Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ QUANG TRUNG LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

°