Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ TRẦN XUÂN TRÍ, CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHQS HUYỆN TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN DỊP 27/7

°