Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN TUẤN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ MẸ VNAH TẠI THỊ TRẤN NGỌC LẶC

°