Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

LÃNH ĐẠO TỈNH THANH HÓA KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

°