Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên trường Mầm non Ngọc Khê, Thị trấn Ngọc Lặc

°