Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Lễ khởi công nhà lớp học Trường Mầm non xã Mỹ Tân huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

°