Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thiếu tướng Trần Phú Hà, thăm tặng quà các gia đình chính sách huyện Ngọc Lặc

°