Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đơn vị bầu cử số 13 thị trấn Ngọc Lặc

°