Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ứng cử viên HĐND huyện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 01: xã Thuý Sơn và Thạch Lập

°