Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khoá XX, Đơn vị bầu cử số 10 xã Ngọc Liên và Đồng Thịnh

°