Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nguyệt Ấn

°