Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc


Ban Dân vận Tỉnh uỷ làm việc với Huyện uỷ về xây dựng mô hình điểm “Chính quyền cơ sở dân vận khéo”

°