Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
3030 người đang online


ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHẠM VĂN ĐẠT THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁN BỘ, Y BÁC SĨ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC

°