Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc


Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra khu cách ly tập trung ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19

°