Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc


TRAO TẶNG 2 TẤN GẠO CHO HỘ NGHÈO, HỘ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

°