Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

Đăng ngày 03 - 07 - 2017
100%

Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi nhân sách huyện, xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

<

Tin mới nhất

Ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước(03/07/2017 4:28 CH)

°