Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Xã Thúy Sơn: Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

Cùng với các xã của huyện Ngọc Lặc, đến thời điểm hiện nay, xã Thúy Sơn đã và đang phối hợp triển khai thực hiện để bảo đảm hỗ trợ cho người dân trên địa bàn xã kịp thời. Để giúp người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ bảo đảm kịp thời, xã đã thực hiện theo phương châm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Như chúng ta đã biết, Ngày 9/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tiếp đó, ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngay sau khi có Nghị quyết số 42 của Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBND huyện, xã Thúy Sơn tập trung lập danh sách và rà soát đối tượng thuộc diện gặp khó khăn trên địa bàn; đồng thời xây dựng kế hoạch của UBND xã triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó,trong quá trình tổ chức thực hiện có sự phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể phối hợp với cán bộ thôn trong việc triển khai và và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời còn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi để các tầng lớp nhân dân và đối tượng thuộc diện thụ hưởng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện ra soát kỹ đối tượng, không để trùng lắp đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo công khai minh bạch. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, tiến hành niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ tại nhà văn hóa các thôn để nhân dân theo dõi và giám sát thực hiện.
Đến thời điểm hiện tại, xã đã Thuý Sơn đã lập danh sách và chi trả xong cho 2.637 người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 1.497.750.000 đồng. 
Trong thời gian tới, xã vẫn tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách đối với các nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 
hộ kinh doanh thu nhập dưới 100 triệu đồng; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Đây là những nhóm đối tượng trong quá trình thực hiện khá mất thời gian do việc xác minh cần phải chính xã xác để việc chi trả đúng đối tượng. Nhưng với sự quan tâm hướng dẫn của huyện, xã Thuý Sơn quyết tâm hoàn thành tốt công tác này.

<

Tin mới nhất

Phát động tháng cao điểm phòng chống ma túy đợt 1 năm học 2020 – 2021(17/09/2020 5:28 CH)

Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu...(12/09/2020 6:40 CH)

Huyện Ngọc Lặc nỗ lực nâng cao chất lượng dân số(11/09/2020 7:34 CH)

Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số(08/09/2020 5:29 CH)

Trường Mầm non xã Lộc Thịnh, khai giảng năm học mới(08/09/2020 5:23 CH)

Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc khai giảng năm học mới(08/09/2020 5:20 CH)

Trường THCS Lê Đình Chinh khai giảng năm học mới 2020-2021(08/09/2020 2:25 CH)

°