Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2020

Đăng ngày 21 - 05 - 2020
100%

Ngày 21/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt cấu trúc đề và nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2020

<

Tin mới nhất

Thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hoạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào...(25/05/2020 12:00 SA)

Nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2020(21/05/2020 11:54 CH)

Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1) trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện...(14/05/2020 5:40 CH)

Thông báo về việc tạm dừng các thủ tục tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(09/04/2020 9:51 SA)

Thông báo thu nhận hồ sơ những thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức hành chính năm 2019, trên...(06/04/2020 1:31 CH)

Tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục năm 2020(17/02/2020 7:40 SA)

Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức huyện Ngọc Lặc...(01/11/2019 4:30 CH)

°