Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
1438 người đang online

Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc năm 2023

Đăng ngày 12 - 07 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 9113/UBND-THKH ngày 28/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vụ sự nghiệp, trực thuộc UBND huyện Ngọc Lặc; Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng số 112/KH-UBND ngày 05/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Ngọc Lặc năm 2023; Công văn số 1730/UBND-NV ngày 06/07/2023 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc, năm 2023. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư huyện Ngọc Lặc năm 2023, cụ thể:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Số lượng cần tuyển: 03 người, gồm các vị trí:

- Vị trí việc làm Kỹ thuật-thẩm định (Phòng kỹ thuật thẩm định): 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Tổ chức lựa chọn nhà thầu (Phòng kỹ thuật thẩm định): 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ (Văn phòng): 01 chỉ tiêu.

2. Thẩm quyền tuyển dụng: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định theo Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Điều 5 của Nghị định số 115/2020 ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

- Vị trí Kỹ thuật -Thẩm định: Đảm bảo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III-Mã sốV.05.02.07 theoquy địnhtại Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BKHCN ngày 17/10/2022 củaBộtrưởngBộKhoa học và Công nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;Kỹthuậtxây dựng công trình thủy lợi; Quản lý xâydựng.

- Vị trí Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo tiêu chuẩn của chức danh Chuyên viên - Mã số 01.003 theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào  tạo  tốt  nghiệp  từ  đại  học  trở  lên  thuộc  ngành, chuyên ngành: Kế toán; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công.

- Vị trí Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ: Đảm bảo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên (mã số: V.01.02.02) theo quy định tại Thông tư số 07/2022/TT- BNV ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương thi hoặc xét thăng hạng viên chức ngành lưu trữ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp lưutrữ.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng:

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất.

Thực hiện việc xét tuyển theo kết quả điểm từ cao xuống thấp đối với thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên (tính cả điểm ưu tiên) trong phạm vi của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/ NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ). Chi tiết click chuột vào đường link sau: Mẫu phiếu kèm theo.doc

1.2. Hồ sơ minh chứng kèm theo gồm:

a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

c) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

d) Bản cam kết làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc sau khi trúng tuyển từ 5 năm trở lên.

Lưu ý:

- Người dự tuyển không được bổ sung thông tin, các giấy tờ liên quan sau khi kết thúc thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển; Hồ sơ dự tuyển không trả lại

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo; từ ngày 20/07/2023 đến hết ngày 19/08/2023, lưu ý thu hồ sơ trong giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện Ngọc Lặc hoặc Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc. Địa chỉ: Phố Lê Hoàn, TT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý: Người dự tuyển có thể nộp hồ sơn trực tiếp tại địa điểm nhận hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu chính.

8. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

9. Thời gian phỏng vấn xét tuyển

Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau.

Chi tiết click chuột vào đường link sau: Thông báo tuyển dụng viên chức Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc năm 2023.pdf

 

<

Tin mới nhất

Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể...(13/10/2023 11:52 SA)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý...(28/09/2023 8:04 SA)

Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm...(21/09/2023 3:30 CH)

Hướng dẫn cách thức thực hiện bài phỏng vấn, danh mục tài liệu ôn tập để phỏng vấn xét tuyển vòng...(13/09/2023 5:01 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...(08/09/2023 11:21 SA)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo...(29/08/2023 5:17 CH)

Hướng dẫn cách thức phỏng vấn và nội dung ôn tập kiến thức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 trong kỳ...(17/08/2023 7:33 SA)

Thông báo Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng...(15/08/2023 3:28 CH)

°