Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
3179 người đang online

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 02 - 08 - 2023
100%

Sáng 1/8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện chủ trì tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc.

Báo cáo kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 nêu rõ: Thanh Hoá đã hoàn thành việc kết nối chính thức giữa Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 20-2-2023; giúp cho người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính được định danh và xác thực điện tử thông suốt, không phải khai báo thông tin ban đầu. Về chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã: Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30-5-2023 về các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; hoàn thành việc thẩm tra kết quả đối với 86 xã, phường thực hiện chuyển đổi số năm 2022.

Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả; các nhiệm vụ Đề án thuộc trách nhiệm của địa phương cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra. Các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ tại Đề án 06, Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; quan tâm đầu tư, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị, do đó quá trình triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu, thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ của Đề án. Tỷ lệ người dân truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công được nâng lên; toàn tỉnh đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với 100% công dân đủ điều kiện, hoàn thành vượt tiến độ của Bộ Công an giao; cấp tài khoản định danh điện tử và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử trong khám chữa bệnh và tỷ lệ tra cứu thành công thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tăng qua từng tháng. Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 được triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của chuyển đổi số và Đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Phải tập trung, chủ động và thường xuyên trong việc phối hợp giữa các cơ quan chủ trì cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06. Cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan Thường trực chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2023 với tinh thần quyết tâm cao nhất.

<

Tin mới nhất

Huyện Ngọc Lặc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn(07/11/2023 10:15 SA)

Ngọc Lặc: Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số(26/10/2023 3:31 CH)

Kiểm tra công tác chuyển đổi số tại huyện Ngọc Lặc(12/10/2023 9:11 SA)

UBND huyện Ngọc Lặc tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số năm 2023(25/09/2023 11:08 SA)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá tình hình, kết quả triển khai công...(02/08/2023 5:14 CH)

Hiệu quả từ mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” trên địa bàn xã Kiên Thọ(01/08/2023 4:55 CH)

Ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” và mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và...(26/07/2023 9:20 SA)

Agribank chi nhánh Ngọc Lặc khai trương đưa vào hoạt động máy gửi, rút tiền tự động Autobank CDM(19/06/2023 8:52 SA)

°