Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
596 người đang online

Phòng Giáo dục và Đào tạo

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí : Nguyễn Tài Toàn

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0912.608.986

2. Đồng chí : Phạm Tuấn Quảng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

SĐT: 0915.119.451

3. Đồng chí : Lê Ngọc Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

SĐT: 0366.109.666

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

°