Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Thong-bao.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Đảng bộ xã Kiên Thọ sớm hoàn thành đại hội chi bộ (24/02/2020)

Đại hội Chi bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Xác định tầm quan trọng này, Đảng bộ xã Kiên Thọ đã chỉ đạo...

°