Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Covid-19.aspx
/portal/Pages/Thong-bao.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://ngoclac.thanhhoa.gov.vn/

Lễ đón nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 (02/04/2021)

Ngày 30/3, thôn Giang Sơn xã Thuý Sơn tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận Thôn đạt chuẩn NTM;. Dự tại buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện,...

°