Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Covid-19.aspx
/portal/Pages/Thong-bao.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://www.90namdangbothanhhoa.vn/

Hội nghị Quân chính năm 2020 (11/01/2021)

Chiều ngày 8/1, Đảng ủy BCH Quân sự huyện tổ chức hội nghị Quân chính năm 2020 tổng kết công tác quân sự- quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ quân sự- quốc phòng năm 2021. Dự tại hội nghị có...

°