Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 12 - 07 - 2019
100%

Như tin chúng tôi đã đưa, sáng ngày 11/7, Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã chính thức khai mạc đã thảo luận và thống nhất với nhiều nội dung quan trọng.

Ngày làm việc thứ 2 tại Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX

Báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Thông báo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả giám sát và phản biện xã hội; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình tội phạm, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo công tác Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVII; Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, các ban của HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả giám sát của các ban HĐND huyện và thường trực HĐND huyện.

Thông qua một số tờ trình về: Tờ trình xin phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình xin phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình xin miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;  Tờ trình xin điều chỉnh và bổ sung một số chỉ tiêu kinh tế xã hội; tờ trình về hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các công trình từ nguồn tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách, phần điều tiết ngân sách huyện của các mặt bằng quy hoạch khu dân cư 2 xã Kiên Thọ và Ngọc Sơn để xây dựng nông thôn mới năm 2019; 

Đã có 12 ý kiến của các đại biểu HĐND huyện thảo luận vào các báo cáo và tờ trình. Nêu lên một số hạn chế và bàn các biện pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện trả lời các nội dung cử tri hỏi liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trả lời các kiến nghị của cử tri về lĩnh vực tài nguyên môi trường,công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề ô nhiễm môi trường:

Phòng kinh tế hạ tầng trả lời các vấn đề cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách như việc hoàn trả lại mặt bằng đối với các tuyến đường  nhánh do thi công kênh Bắc Sông Chu Nam sông Mã ảnh hưởng đến đường dân sinh. Tiến độ công trình đường Thúy Sơn- Thạch Lập, ngập úng tại thôn Vân Sơn sau khi làm nhà máy xi măng Thanh Sơn, thoát nước rãnh rọc đường Hồ Chí Minh tại phố Trần Phú, vấn đề giá điện, chất lượng điện của các HTX điện. Một số vấn đề chưa trực tiếp trả lời tại hội trường như: Điện, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân còn phân biệt, các xã phía Nam mong muốn được nghe đài TT-TH huyện... chủ tọa yêu cầu và giao cho các cơ quan đơn vị có giải trình bằng văn bản trả lời của cử tri.

Đ/c Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, giải trình tại kỳ họp

Thay mặt cho UBND huyện, đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến giải trình, tiếp thu và trả lời làm rõ thêm các ý kiến phản ánh của đại biểu HĐND huyện đã nêu tại kỳ họp. Với cương vị của mình, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, trong thời gian tới, đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri cần được tổng hợp và phân loại để phân cấp trả lời. Đối với các kiến nghị thuộc cấp xã, xã phải giải quyết. Đối với các câu hỏi đã được huyện trả lời thì đại biểu có trách nhiệm trả lời nhân dân để nhân dân nắm được.Đồng chí cũng khẳng định, t rong thời gian qua, quan điểm chỉ đạo UBND huyện luôn quan tâm giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Ngọc Lặc luôn tranh thủ và tận dụng lợi thế của huyện cũng như của các huyện để có các giải pháp để đưa Ngọc Lặc có hướng phát triển. Quyết tâm đấu mối, tranh thủ sự ủng hộ để đầu tư cơ sở vật chất và kêu gọi các dự án. Đối với các công trình dự án thi công chậm tiến độ, huyện quyết liệt chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau: tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ Đông trong khung thời vụ, đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao hơn. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tập trung vào công tác tiêm phòng đợt 2 và phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi. Các xã không dấu dịch và không vứt lợn dịch ra môi trường. Ra quân làm thủy lợi mùa khô. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, trọng tâm là 3 xã đã đăng ký về đích nông thôn mới như xã Quang Trung, Kiên Thọ và xã Ngọc Sơn. Công tác vệ sinh môi trường phải được thực hiện thường xuyên. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Chủ động rà soát các phương án chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ và các điều kiện tốt nhất phục vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ngọc Lặc. Thường xuyên quan tâm, theo dõi hoạt động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án từ ngân sách, đặc biệt là vốn NTM. Tập trung các điều kiện để thu hút đầu tư. Tập trung kêu gọi đầu tư 3 khu đô thị mới như Khu đô thị phía sau chợ Cống và 2 Khu đô thị dọc tuyến đường HCM từ cầu trắng đến Ban CHQS huyện và không gian văn hoá các dân tộc tại khu di tích lịch sử danh thắng hàng Bàn Bù.  Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu, chống thất thu. Ra soát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu nhất là thông qua hình thức khoán, thu lệ phí trước bạ từ chuyển nhượng đất, lĩnh vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai khoáng sản. Đôn đốc việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử đất cũ để trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau đổi điền dồn thửa cho các hộ gia đình.  Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, chăm lo công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo. Nắm chắc đời sống nhân dân để có phương án cứu trợ kịp thời. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, quản lý xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm của các phòng ban, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết; Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh và bổ sung một số chỉ tiêu kinh tế xã hội; Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc phê duyệt hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các công trình từ nguồn tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách, phần điều tiết ngân sách huyện của các mặt bằng quy hoạch khu dân cư 2 xã Kiên Thọ và Ngọc Sơn để xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Ngọc Lặc khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh- thành triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh...(27/02/2020 9:54 SA)

Đảng bộ xã Kiên Thọ sớm hoàn thành đại hội chi bộ(24/02/2020 4:08 CH)

Đảng bộ xã Minh Sơn lãnh đạo tốt việc tổ chức Đại hội Chi bộ(21/02/2020 4:13 CH)

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 2/2020(20/02/2020 7:43 SA)

Hội nghị trực tuyến với 27 điểm cầu huyện, thị, thành phố về tình hình dịch bệnh do virus Corona...(17/02/2020 3:51 CH)

Giao ban công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(14/02/2020 4:23 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kiểm tra công tác phòng, chống dịch do vi rút nCoV tại...(05/02/2020 3:26 CH)

°