Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc quan tâm đến công tác đào tạo nghề

Đăng ngày 15 - 08 - 2019
100%

Trong những năm qua, huyện Ngọc Lặc vặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật cho nhân dân. Có thể thấy, trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay, toàn huyện đã phối hợp tổ chức được 27 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ thương mại theo chương trình đào tạo nghề theo quyết định 1956/QĐ-TTg cho 1034 lao động. Trong đó có 9 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, 18 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp.

Ngoài ra huyện Ngọc Lặc phối hợp với các trường trung cấp nghề, các doanh nghiệp công ty đào tạo, đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn hằng năm đạt từ 1500 đến 3000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn lên 35% năm 2018. Sau khi người lao động được đào tạo nghề đã có việc làm, áp dụng kiến thức được đào tạo và việc làm mang lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống

Song song với các lớp đào tạo nghề thì việc chuyển giao khoa học kĩ thuật cho lao động nông thôn cũng được huyện quan tâm. Trong 10 năm gần đây đã mở được 960 lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật với 47.964 lượt người tham gia.

Từ đó cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông, lâm, thủy sản giảm từ 91,6% năm 2010 xuống còn 59 % năm 2018. Lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng từ 3,7% năm 2010 lên 22,8% năm 2018. Lĩnh vực dịch vụ thương mại tăng từ 4,7% năm 2010 lên 18,2% năm 2018.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 này, huyện Ngọc Lặc phấn đấu tỷ lệ qua đào tạo nghề sẽ đạt 39,5%. Tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông, lâm, thủy sản giảm xuống còn 57 %. Lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng lên 24,1%. Lĩnh vực dịch vụ thương mại tăng lên 18,7%.

<

Tin mới nhất

Khu Di tích, lịch sử - Văn hóa, danh thắng hang Bàn Bù điểm du lịch hấp dẫn(28/02/2020 1:14 CH)

Huyện Ngọc Lặc: Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường học(27/02/2020 9:59 SA)

Huyện Ngọc Lặc: Sẽ xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt công tác phòng dịch(24/02/2020 4:06 CH)

Xã Kiên Thọ chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của...(20/02/2020 8:09 SA)

Huyện Ngọc Lặc quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn(18/02/2020 9:11 SA)

Ngành Y tế huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác Phòng chống dịch bệnh...(17/02/2020 3:54 CH)

Cồng chiêng - đặc trưng văn hóa Mường(17/02/2020 2:49 CH)

°