Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Kết quả 15 năm công tác xây dựng gia đình,cơ quan văn hóa của huyện Ngọc Lặc

Đăng ngày 27 - 04 - 2020
100%

Trong 15 năm qua kể từ 2005 đến nay, Huyện đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong chào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở từ đó phong trào đã thực sự đã đi vào cuộc sống của nhân dân, thúc đẩy các thành viên trong cộng đồng dân cư gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch của địa phương theo đó mà công tác xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa đã thực sự có chuyển biến tích cực và ghi nhiều dấu ấn trong từng giai đoạn.

Riêng đối với Công tác xây dựng gia đình văn hóa Năm 2005 toàn huyện có: 9.297 Hộ gia đình văn hóa đạt: 41,2% thì  năm 2015 có 19.374 gia đình văn hoá đạt 56,8% . Đến năm 2019 toàn huyện có 22.334 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 65 %; và năm 2020 toàn huyện đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 25.714 gia đình.

Bên cạnh đó công tác xây dựng khu dân cư văn hóa cũng đạt nhiều kết quả theo các năm: năm 2005 toàn huyện có 68 khu dân cư, năm 2015 có 143 khu dân cư văn hóa, đến năm 2019 toàn huyện có 176 khu dân cư văn hóa; năm 2020 toàn huyện đăng ký được 182 khu dân cư đề nghị công nhận trong năm.

Công tác xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được huyện quan tâm, đến nay toàn huyện có 89 cơ quan được công nhận danh hiệu cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Về nông thôn mới:  Đã công nhận9 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và Thị trấn Ngọc Lặc đạt danh hiệu: “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

<

Tin mới nhất

Điểm sáng phong trào khuyến học ở khu vực miền núi(14/07/2020 1:42 CH)

Lớp tập huấn sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện...(12/07/2020 10:49 CH)

Họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021(12/07/2020 10:39 CH)

Huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt chính sách người có công(10/07/2020 9:23 SA)

Sáu tháng đầu năm 2020, các ngành trong Khối khoa giáo đã đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm...(08/07/2020 3:36 CH)

Chuyển biến thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở huyện Ngọc Lặc(06/07/2020 10:51 SA)

Huyện Ngọc Lặc: Biếu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020(23/06/2020 7:48 SA)

°