Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn (2020 - 2025)

Đăng ngày 29 - 05 - 2020
100%

Ngày 26/5/2020, Thị trấn Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020).

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan ban, ngành của huyện, Thị trấn đã ra Nghị quyết lãnh đạo xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, đề ra những chương trình, mục tiêu, giải pháp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư, các tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua hàng năm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội theo nghị quyết của Đảng bộ. Kinh tế thị trấn tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng. Tổng giá trị sản xuất đến đạt 20,6%: thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 49,2 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động xã hội của Thị trấn luôn được quan tâm, trong những năm qua Chi bộ các trường liên tục đạt trong sạch vững mạnh, 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học, số học sinh khá giỏi hàng năm chiếm số lượng cao ;trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cũng đạt nhiều kết quả:, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, công tác y tế, dân số được thực hiện tốt, công tác tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế được quan tâm đến nay đạt 93,3%. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm được cấp ủy chính quyền địa phương được quan tâm đúng mức. Các chính sách đối với hộ nghèo, người có công được quan tâm.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Công tác nội chính luôn được củng cố, hàng năm các chỉ tiêu tuyển quân đều đạt 100% kế hoạch; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Phong trào thi đua trong Đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể cũng được đẩy mạnh. Đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân và đạt được hiệu quả thiết thực, phong trào đền ơn đáp nghĩa và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia....

Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị, Thị trấn Ngọc Lặc triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể như: Đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp gắn với thị trường; chăm lo đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập chung xây dựng hạ tầng độ thị xanh - sạch - đẹp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; gắn kết phong trào kinh tế với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đưa Thị trấn phát triển trở thành độ thị giàu đẹp, văn minh.

 Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị thị trấn Ngọc Lặc đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 61 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đồng thời thông qua danh sách đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã đồng thịnh tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI, Khoá XII)(10/07/2020 9:05 SA)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 23(10/07/2020 9:01 SA)

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

°