Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc, với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Đăng ngày 01 - 06 - 2020
100%

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh, doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững", là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc triển khai và thực hiện có hiệu quả. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống và tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ động viên tinh thần, nghị lực vượt khó của quần chúng nhân dân vươn lên làm giàu chính đáng. Một phong trào thi đua có sức lan toả đã thu hút được đông đảo nông dân

Huyện Ngọc Lặc có trên 189.732 hội viên nông dân hiện sinh hoạt tại 21 tổ chức cơ sở Hội với 213 chi hội. Hàng năm, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã được Hội Nông dân đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Song song với công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; Hội Nông dân đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và các đơn vị tổ chức các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các câu lạc bộ, tổ vay vốn, Đồng thời, các cấp Hội cũng đã tổ chức nhiều buổi tham quan, học tập các mô hình điểm, mô hình kinh doanh mới trong và ngoài địa phương để nông dân có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, trao đổi thông tin, làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đưa các tin, bài về hoạt động của Hội, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững.

Công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện phong trào được các cấp hội đổi mới theo hướng cụ thể, sát thực và hiệu quả, qua đó phong trào đã phát triển cả về chiều rộng cũng như chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực, Hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu không ngừng được tăng lên, điển hình như năm 2019 có 14.468 hộ đăng ký chiếm 70% so với tổng số hộ nông nghiệp toàn huyện, tăng 3.583 hộ đăng ký so với năm 2017. Số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi 4 cấp năm 2019 là 2.865 hộ, tăng 545 hộ so với năm 2017. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã thu hút hàng nghìn hội viên tham gia và đã mang lại những hiệu quả tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như hộ hội viên Nguyễn Hải Sơn, ở thôn Đồng Đang, xã Nguyệt Ấn đầu tư trang trại nuôi lợn khép kín quy mô 1.500 con lợn thịt,  100 con lợn nái sinh sản cho thu nhập khoảng 6 tỷ đồng/năm; Hộ ông Bùi Văn Hiếu ở thôn Lộc Phát xã Lộc Thịnh đầu tư sản xuất gạch không nung, chăn nuôi vịt, kinh doanh vận tải và hàng tạp hóa hàng năm thu nhập trên 3 tỷ đồng; hay hộ Ông Đào Đức Sáu ở thôn 4 xã Ngọc Liên với mô hình trang trại tổng hợp, kết hợp kinh doanh dịch vụ thu mua, tiêu thụ Nông sản, làm đất cho nông dân, hàng năm thu nhập trên 480 triệu đồng; Hộ Bà Lê Thị Hằng ở thôn Cao Khánh xã Cao Thịnh đầu tư trang trại chăn nuôi gà quy mô 7.000 con cho thu nhập trên 300 triệu đồng/ năm…Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 – 7 triệu đồng/tháng.

Thực hiện có hiệu quả các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện tạo điều kiện cho các hộ Hội viên nông dân đầu tư sản xuất phấn đấu thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tuyên truyền, vận động, phối hợp tư vấn thành lập tổ hợp tác, Hợp tác xã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể. Những năm qua đã thành lập được 2 HTX, 2 Tổ Hợp tác như: HTX Chăn nuôi Dê xã Cao Ngọc, HTX Minh Nguyệt xã Phùng Minh, Tổ hợp tác liên kết sản xuất nông nghiệp thôn Trung Hòa xã Minh Sơn, Tổ Hợp tác trồng cây ăn quả xã Ngọc Trung.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động ở nông thôn với thu nhập ổn định, nhiều hộ SXKD giỏi đã tích cực giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau tiêu như hộ Bà Lê Thị Hằng ở Cao Thịnh ngoài việc tạo việc làm cho 8 lao động, hàng năm gia đình còn hỗ trợ cho các hộ nghèo trong thôn hơn 400 con gà giống để chăn nuôi; hộ Ông Quách Văn Huy ở Đồng Thịnh đã hỗ trợ 4 triệu đồng cho 2 hộ nghèo làm công trình vệ sinh và 2 con lợn giống cho hộ nghèo  chăn nuôi…Bên cạnh đó, sự phát triển của phong trào đã tạo động lực thúc đẩy ý chí phấn đấu thoát nghèo và vươn lên làm giàu của nông dân. Nhiều hộ Nông dân nghèo đã học cách làm của các hộ SXKD giỏi để vươn lên như Hộ Ông Lê Đình Tùng, thôn Tiến Sơn xã Minh Tiến, trước năm 2017 còn là hộ nghèo, sau khi được vay 50 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã đầu tư chăn nuôi, hiện nay đã phát triển chăn nuôi trên 3.000 con gà, 3 con lợn nái sinh sản, trên 10 đàn ong cho doanh thu hàng năm khoảng 280 triệu đồng, trừ chi phí cho thu nhập 160 triệu đồng/năm; hộ bà Lê Thị Thúy ở xã Lộc Thịnh, đầu tư trêm 9.000 con gà, trừ chi phí còn cho thu nhập trên 270 triệu đồng/ năm.

Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", với vai trò là “trung tâm nòng cốt” trong phong trào nông dân, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập không chỉ các hộ SXKD giỏi mà còn lan tỏa ra cộng đồng. Nhiều hộ SXKD giỏi là hạt nhân trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân chấp hành các chủ trương của đảng, pháp luật Nhà nước ở nông thôn, tham gia đóng góp và tự nguyện hiến cây, hiến đất, vật chất, hiến ngày công lao động để chung tay, góp sức xây dựng NTM. Những việc làm ý nghĩa đó đã góp phần và kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến cuối năm 2019 còn 4,13%, giảm 9,87% so với năm 2017. Tiêu biểu như hộ Ông Đăng Sỹ Cường, thôn Minh Thuận, xã Minh Sơn, cùng dòng họ Đặng quên góp cho thôn 35 triệu đồng để làm đườn bê tong; Hộ Ông Đào Đức Sáu, ở thôn 4, xã Ngọc Liên đã đóng góp tổng trị giá 10 triệu đồng; Hộ ông Phạm Văn Chủ ở làng Đô Quăn xã Thạch Lập đã đóng góp tiền mặt, hiến 25m2 đất, trên 30 cây trồng để làm đường; hay hộ Ông Lương Văn Tưởng ở Đức Thịnh, Kiên Thọ ngoài việc đóng góp theo chỉ tiêu, còn đóng góp thêm cho thôn 3 triệu đồng…

Hội Nông dân đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đến các cơ sở Hội trên địa bàn, gắn với xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn một cách có hiệu quả. Nhiều Hộ SXKD giỏi là hạt nhân trong vận động gia đình, người thân và nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật và gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành lập dòng họ tự quản về ANTT.

Không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân thành lập các hợp tác xã, giúp nông dân liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong 3 năm qua phong trào nông dân thi SXKD giỏi trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, từng bước chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương.

Có thể khẳng định phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã góp phần tích cực cho các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi. Nhờ đó, đã góp phần khơi dậy trong mỗi hội viên nông dân ý chí, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên làm giàu. Các hộ nông dân đã tích cực, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không chỉ giảm nghèo, làm giàu và nâng cao đời sống cho người nông dân,  phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, là động lực để người nông dân phát huy năng lực và sự sáng tạo để vươn lên làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.

<

Tin mới nhất

Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép (12/07/2020 10:52 CH)

Huyện Ngọc Lặc: Nêu cao Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về phong trào thi...(10/07/2020 9:17 SA)

Huyện Ngọc Lặc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng(08/07/2020 3:49 CH)

Giao ban chỉ đạo tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.(06/07/2020 10:27 SA)

Hộ SXKDG với phong trào phát triển Hợp tác xã(30/06/2020 9:33 SA)

Huyện Ngọc Lặc: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Thu mùa năm 2020(25/06/2020 10:35 CH)

Tình hình chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm.(25/06/2020 10:32 CH)

°