Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1657/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/06/2022
Trích yếu Về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022 (thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 1657_QĐ-UBND
°