Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện

°