Hội Cựu chiến binh huyện bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo

°