Lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm

°