Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất huyện Ngọc Lặc

°