Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
145 người đã bình chọn
1540 người đang online

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác rà soát, bổ sung cán bộ quản lý ở một số địa phương

°