Khai mạc triển lãm bản đồ và tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam"

°