Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Quyết định về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ngọc Lặc

Đăng ngày 03 - 03 - 2017
100%

Ngày 03/03/2017, UBND huyện Ngọc Lặc ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ngọc Lặc, và công văn số 225/UBND-TNMT về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ngọc Lặc.

<

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Ngọc Lặc(24/05/2019 4:32 CH)

Phê duyệt điều chính Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Ngọc Lặc(24/05/2019 4:29 CH)

Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 của huyện Ngọc Lặc(07/12/2017 10:30 SA)

Quyết định về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ngọc Lặc(03/03/2017 1:33 CH)

Quyết định bảng giá đất 2015(01/01/2016 2:59 CH)

°