Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Quyết toán ngân sách năm 2016

Đăng ngày 28 - 07 - 2017
100%

Quyết toán Thu ngân sách Nhà nước, Chi ngân sách huyện, xã năm 2016

Xem chi tiết nội dung Văn bản tại đây: 1 Nghị quyết HĐND huyện.

                                                              2. Quyết định của UBND huyện

<

Tin mới nhất

Quyết toán Thu Ngân sách Nhà nước, Chi ngân sách huyện, xã năm 2018(15/07/2019 2:05 CH)

Báo cáo quyết toán Thu Ngân sách Nhà nước, Chi ngân sách huyện, xã năm 2018(19/03/2019 6:49 SA)

Quyết toán ngân sách năm 2016(28/07/2017 4:39 CH)

°