Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Quyết toán Thu Ngân sách Nhà nước, Chi ngân sách huyện, xã năm 2018

Đăng ngày 15 - 07 - 2019
100%

Ngày 17/7/2019, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về việc Quyết toán Thu Ngân sách Nhà nước, Chi ngân sách huyện, xã năm 2018

Xem nội dung chi tiết Nghị quyết số 47/NQ-HĐND tại đây

<

Tin mới nhất

Quyết toán Thu Ngân sách Nhà nước, Chi ngân sách huyện, xã năm 2018(15/07/2019 2:05 CH)

Báo cáo quyết toán Thu Ngân sách Nhà nước, Chi ngân sách huyện, xã năm 2018(19/03/2019 6:49 SA)

Quyết toán ngân sách năm 2016(28/07/2017 4:39 CH)

°