Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
2527 người đang online

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023

Đăng ngày 26 - 12 - 2022
100%

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quyết định số 111-QĐ/HU, ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy; thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023. Chi tiết kèm theo file đính kèm dưới đây....

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc...(26/12/2022 4:08 CH)

Lịch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư...(26/12/2022 4:04 CH)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2023(26/12/2022 4:00 CH)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(26/12/2022 3:54 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2022(01/01/2022 10:05 SA)

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc...(20/12/2021 10:18 SA)

Thông báo phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện...(17/12/2021 10:12 SA)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc năm 2021(06/01/2021 10:28 SA)

°