Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
1095 người đang online

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2021

Đăng ngày 31 - 12 - 2020
100%

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. UBND huyện phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2021 như sau: (Chi tiết kèm theo file đính kèm dưới đây...)

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024(01/01/2024 8:41 SA)

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Thường trực và đại biểu HĐND huyện, khóa XX(01/01/2024 8:39 SA)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2024(01/01/2024 8:36 SA)

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc...(26/12/2022 4:08 CH)

Lịch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư...(26/12/2022 4:04 CH)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2023(26/12/2022 4:00 CH)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(26/12/2022 3:54 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2022(01/01/2022 10:05 SA)

°