Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
141 người đã bình chọn
1647 người đang online

Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy khoá XXIII kỳ họp tháng 10 năm 2018

Đăng ngày 26 - 10 - 2018
100%

Ngày 25/10, Huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị BanThường vụ (BTV) Huyện ủy khoá XXIII, kỳ họp tháng 10 năm 2018 để cho ý kiến vào kế hoạch định hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Bùi Huy Toàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế hạ tầng của UBND huyện, Chi Cục Thống Kê và Văn phòng Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ họp tháng 10 năm 2018

Tại hội nghị này các đại biểu đã được nghe dự thảo: Báo cáo định hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và đầu tư công năm 2019.

Từ kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm, triển vọng 2 tháng cuối năm 2018; Dự thảo của UBND huyện dự kiến kết quả thực hiện 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết HĐND huyện, có 22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó có 13 chỉ tiêu hoàn thành và 9 chỉ tiêu  dự kiến vượt kế hoạch bao gồm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất  ước đạt 14,5%. Thu nhập bình quân đầu người 32,4 triệu đồng/32 triệu đồng so với kế hoạch đề ra trong năm 2018. Trồng rừng mới 830 ha/700ha theo  kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 1.704,6/1.700 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 2.125/1.926 người so với kế hoạch. Giảm hộ nghèo thực hiện 5,73%/3,3% kế hoạch tương đương giảm 1.969 hộ. Xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt 6/4 trường. Xây dựng xã chuẩn quốc gia về về y tế 3/2 xã.

Trên cơ sở các các mục tiêu kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng năm 2018 đạt và vượt. Chất lượng tăng trưởng kinh tế; nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đầu tư, thu ngân sách; văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Dự kiến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất  đạt 14,3%; trong đó nông, lâm, thuỷ sản tăng 6,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,1%; dịch vụ - thương mại tăng 16, 8%. Có cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản chiếm 31,7%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 21,7%; dịch vụ thương mại chiếm 46,6%. Thu nhập bình quân thu nhập đầu người 36,2 triệu đồng. Sản lượng lương thực 60 nghìn tấn. Trồng rừng 700 ha. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 1.850 tỷ đồng. Thu ngân sách tại địa bàn tăng 10%. Thành lập mới 50 doanh nghiệp. Về xã hội tốc độ tăng dân số bình quân 1,0%. Giải quyết việc làm mới cho 1.950 lao động, trong đó xuất khẩu 350 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 35%, Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5, 4% tương đương 1.200  hộ ) . Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 54, % ( tăng thêm 04 trường). Tỷ lệ xã chuẩn quốc gia về y tế 72,3 % tăng thêm 02 xã. 

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95,5%. Xây dựng nông thôn mới có thêm 2 xã và 10 thôn được đạt chuẩn NTM. Thôn, phố đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự 80,0 % và một số chỉ tiêu khác.

Xác định đây là những mục tiêu quan trọng của huyện trong năm 2019, theo đó hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá đúng mức  việc thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết của HĐND trong năm 2018 và những lợi thế  tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cũng như công tác lãnh đạo chỉ đạo của huyện và tình hình thực tế trên mọi lĩnh vực như: Định hướng chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Phát triển kinh tế gia trại, trang trại. Thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, xuất khẩu lao động, thành lập doanh nghiệp; công tác dịch vụ thương và thu hút đầu tư. Đầu tư công từ đó  thống nhất tốc độ tăng giá trị sản xuất trong năm 2019 là 14,3%. văn hoá xã hội xây dựng trương chuẩn quốc gia và xã chuẩn về y tế,  rà soát lại quy mô trường lớp; Xây dựng thôn, phố đảm bảo về an ninh trật tự . 

Kết  luận hội nghị đồng chí: Ngô Tiến Ngọc- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, thống nhất cùng các ý kiến thảo luận tại hội nghị Ban Thường vụ, đồng thời đề nghị các phòng ban chuyên môn của UBND huyện đánh giá đúng mức thu nhập đầu người năm 2018, diện tích thực hiện trồng rừng mới. Về các mục tiêu năm 2019: Tốc độ tăng giá trị sản xuất  đạt 14,3%; dịch vụ - thương mại tăng 16,% lên 16 9%. Có cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản chiếm 31,7%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 21,4%; dịch vụ thương mại chiếm 46,6%. Trồng rừng tập trung 700 ha ở đất có độ dốc 15 độ trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển tính toán lại phù hợp với đầu tư các doanh nghiệp, và nguồn vốn trong nhân dân. Thu ngân sách đạt kế hoạch tỉnh giao. Giải quyết việc làm mới dựa trên cơ sở học sinh học tốt nghiệp THPT và giáo dục thường xuyên. Thu nhập bình quân thu nhập đầu người đạt 36,2 triệu đồng. Sản lượng lương thực giữ 60 nghìn tấn. tiếp tục chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp sang cây trồng khác cho thu nhập cao. Về định hướng  phát triển các lĩnh vực  nâm 2019 là:  Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất chất lượng hiệu quả và gắn với tái sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 02-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII. ồn định diện tích cây trồng chính như lúa 6.800 ha, ngô 4.100 ha; mía 3.200 ha, sắn 1.800 ha. Phấn đấu chuyển đổi 40 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn 

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại và chăn nuôi theo hình thức hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, phấn đấu mỗi xã có thêm 02 gia trại và toàn huyện có thêm 05  trang trại được cấp giấy chứng nhận đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Thu hút đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng địa giới hành chí đô thị, nâng  lên 4 trường đạt chuẩn trong năm và 95,5 % tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế.  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM gắn với lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước với vốn doanh nghiệp; ưu tiên đầu tư cho các đơn vị phấn đấu về đích NTM và vốn xã hội hoá, vốn huy động trong nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế . Phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn NTM ( Kiên Thọ và Ngọc Sơn) và 10 thôn đạt chuẩn NTM. Ngoài xây dựng trường chuẩn và nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng chất lượng mũi nhọn . Tiếp tục sắp xếp giáo viên dôi dư để tuyển dụng giáo viên anh ngữ, thực hiện đề án sáp nhập trường theo quy định. Về công tác quốc phòng an ninh tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, duy trì tốt phong trào tiếng kẻng bình yên; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kiềm chế, không để tội phạm gia tăng thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.

<

Tin mới nhất

Lễ công bố và phát hành cuốn lịch sử đảng bộ xã Thạch Lập giai đoạn và đón nhận cờ thi đua năm...(22/01/2019 10:26 SA)

Hội nghị tổng kết hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2018(22/01/2019 10:14 SA)

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 1(22/01/2019 10:10 SA)

Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.(22/01/2019 10:07 SA)

Liên đoàn Lao động Huyện tổng kết công đoàn năm 2018(16/01/2019 2:55 CH)

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019(14/01/2019 3:34 CH)

Làng Chiềng xã Đồng Thịnh: Tổ chức lễ đón nhận thôn đạt chuẩn thôn NTM(14/01/2019 3:26 CH)

°