Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc nỗ lực, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đăng ngày 05 - 10 - 2018
100%

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) đang được chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc nỗ lực, chung sức xây dựng. Diện mạo địa phương đã có nhiều đổi thay, cuộc sống của bà con các dân tộc ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng quê hương Ngọc Lặc ngày càng giầu đẹp và sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM.

Chương trình chung sức xây dựng Nông thôn mới trên quê hương Ngọc Lặc

Ngay từ khi Chương trình XD NTM được triển khai, huyện đã xây dựng và kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình. Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về Chương trình XD NTM.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân luôn được quan tâm, tăng cường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo hướng chuyên đề, chuyên sâu hơn. 9 tháng đầu năm 2018, huyện đã tổ chức được 39 lượt tuyên truyền, 36 lượt băng zon – khẩu hiệu qua đó đã vận động được 143 hộ hiến đất với 2.250 m2, huy động được 982 ngày công lao động…

Sau 7 năm triển khai Chương trình XD NTM, đến nay Ngọc Lặc đã có 03 xã và 64 thôn đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 12,02 tiêu chí/xã, không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2018 có 13 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 65% kế hoạch, huyện Ngọc Lặc đã huy động được 221,9 tỷ đồng cho Chương trình XD NTM (trong đó: vốn huy động từ nhân dân là 200.15 tỷ đồng). Huyện đã đổ bê tông 35,5km, cấp phối đá sỏi 7,33 km đường thôn xóm, nâng cấp 2,730 km đường nội đồng; xây mới 1 trạm biến áp; xây mới 12 nhà văn hóa thôn… Đến nay 03 xã Phúc Thịnh, Đồng Thịnh và Quang Trung đang tập trung hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM  năm 2018.

Huyện luôn gắn Chương trình XD NTM với việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Các địa phương đã mạnh dạn trong chuyển dịch cơ cấu cây giống, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng đạt được kết quả khả quan. Ngọc Lặc đã chuyển đổi được 228,1 ha đất 2 lúa thành 3 vụ, cho giá trị thu được đạt bình quân 83,3 triệu đồng/ha/năm; chuyển đổi 433,2 ha đất 1 vụ lúa sang trồng 2 màu – 1 lúa cho giá trị thu được đạt bình quân 86,7 triệu đồng/ha/năm; chuyển đổi được 41,91 ha đất trồng lúa năng suất hiệu quả thấp sang các cây trồng cạn như: Mía, Ngô, Sắn dây…

Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm từng bước được nhân rộng. Công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và XD NTM luôn được huyện quan tâm. Ngọc Lặc phấn đấu cuối năm 2018 có 70% số xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất, 70% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 50% số xã đạt tiêu chí hộ nghèo và 100% số xã đạt tiêu chí lao động có việc làm.

Có thể thấy Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM ở huyện Ngọc Lặc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn đã được đầu tư, chỉnh sửa, nâng cấp cứng hóa theo quy hoạch và đồng bộ, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về giao thông nông thôn thuận tiện, về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho các xã vùng sâu, vùng xa.

Nhân dân đã phát huy nội lực, tích cực ủng hộ, góp đất, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ động tham gia giám sát các công trình, do vậy chất lượng công trình đã được nâng lên. Kinh tế nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, đời sống nhân dân ổn định, thu nhập bình quân trên đầu người tăng lên, trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo quy hoạch. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội luôn được củng cố kiện toàn.

Thời gian tới, với những kết quả đã đạt được cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân. Tin rằng, huyện Ngọc Lặc sẽ đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM, góp phần nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân nơi đây.

<

Tin mới nhất

Hướng phát triển mới từ mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu.(18/06/2019 6:41 SA)

Công ty TNHH vật liệu xây dựng không nung Ngọc Lặc, Thanh Hoá song hành giữa phát triển và tạo...(18/06/2019 6:36 SA)

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo(17/06/2019 2:41 CH)

Thành lập Hợp tác xã nuôi dê Cao Ngọc(17/06/2019 2:35 CH)

“Tổ hợp tác chăn nuôi Dê Cao Ngọc” thương hiệu có sức lan tỏa, nâng cao thu nhập cho người dân.(17/06/2019 2:15 CH)

Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Ngọc Lặc chủ động cung cấp nước cho vụ thu mùa năm 2019(13/06/2019 8:56 CH)

Gương điển hình tiên triến vùng đồng bào dân tộc thiểu số(13/06/2019 8:50 CH)

°