Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khoá XXIII kỳ họp tháng 11 năm 2018.

Đăng ngày 30 - 11 - 2018
100%

Sáng ngày 29/11, Thường trực Huyện uỷ Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị hội nghị Ban Thường Vụ Huyện uỷ khoá XXIII, kỳ họp tháng 11 năm 2018; Đồng chí Ngô Tiến Ngọc - Uỷ Viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ khai mạc và chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huy Toàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các phòng ban chuyên môn UBND huyện, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thống kê và Chi cục thuế.

Kỳ họp tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. 

Trong năm 2018 dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, các ngành, sự điều hành của chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay đã có 22 chỉ tiêu hoàn thành, còn lại 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành; đánh giá đúng kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan . Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2019.

Các ý kiến thảo luận của các đại biểu đều đồng thuận cao, năm 2018 sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng tình cao của nhân dân các dân tộc huyện nhà kinh tế, xã hội của huyện có bước tăng trưởng khá, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 14,4%; trong đó nông, lâm, thuỷ sản tăng 6,2%, công nghiệp, xây dựng tăng 16,%; các ngành dịch vụ tăng 18,3%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,2 triệu đồng, tăng 13,8%. Trong năm 2018 thành lập mới 70 doanh nghiệp đạt kế hoạch đề ra. 

Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản phát triển ổn định; giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.780 tỷ đồng. Trong trồng trọt đã thưc hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống theo đó diện tích gieo trồng  vượt kế hoạch 248,2 ha. Bà con nông dân đã áp dụng KHKT vào sản xuất như: Mô hình mạ khay, máy cấy, thu hoạch lúa bằng máy liên hợp; cơ giới hoá canh tác mía và thu hoạch.Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 60.033,5 tấn, vượt 33,5 tấn so kế hoạch . Chăn nuôi tổng đàn trâu, bò, lợn giảm so với năm 2017, nhưng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại vượt 22,9 % kế hoạch. 

Tổng sản lượng khai thác  thuỷ sản ước đạt 1.151,2 tấn, vượt 9,6 % kế hoạch. Lâm nghiệp thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và kiểm soát chống buôn lậu lâm sản. Trồng rừng tập trung ước đạt 830 ha, vượt  18,6 % kế hoạch. 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt  1.787,7 tỷ đồng, tăng 16,4 % so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp 561.5 tỷ đồng vượt 2,8%. Đầu tư - xây dựng tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.602,4 tỷ đồng bằng 94,3 %  kế hoạch. Trong năm có 176 công trình đầu tư, trong đó 79 công trình chuyển tiếp. Đến nay có 118 công trình đã đưa vào sử dụng.  Thương mại dịch vụ phát triển khá, tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 3.124,1 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2017. Hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện ổn định. Về công tác xây dựng NTM bình quân đạt 14,04 tiêu chí / xã. Dự kiến có 20 thôn và 2 xã đạt chuẩn NTM, nâng toàn huyên lên 05 xã đạt chuẩn NTM. Thành lập 03 HTX dịch vụ nông nghiệp. Cứng hoá đường giao thông nông thôn 86,8 km tăng 32,5 km so với năm 2017; nâng cấp 16 công trình hồ đập và 0,7 km kênh mương, xây mới 11 nhà văn hoá thôn, 01 nhà văn hoá xã, 02 trạm y tế, 04 trụ sở xã , 737 nhà dân và trạm biến áp điện, đường dây hạ thế. Tổng vốn huy động xây dựng NTM ước 360,07 tỷ đồng. 

Xây dựng hệ thống thoát nước, cấp nước , phát triển các khu dân cư , hạ tầng dịch vụ, thương mại được đầu tư. Tổ chức cắm biển đường đô thị, số nhà ; chỉnh trang đèn lét, đèn chiếu sáng đã góp phần làm cho đô thị Ngọc Lặc đổi thay hiện đại và sầm uất hơn. 

Thực hiện các phong trào phát triển kinh tế- xã hội các trang trại và gia trại đươc đầu tư, trong năm có 4 trang trại được công nhận, 14 mô hình phát triển sản xuất. 

Nhiệm vụ phát triển văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến , chính sách an sinh xã hội, giáo dục, giải quyết việc làm, chăm só sức khoẻ nhân dân và giảm nghèo được quan tâm.  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định . Công tác xây dựng Đảng , hệ thống chính trị đươc kiện toàn cũng cố; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên . 

Về những hạn chế, các đại biểu tập trung bàn giải pháp đó là: Tổng vốn đầu tư và tỷ lệ các hộ dùng nước hợp vệ sinh; Phát triển Đảng viên mới chưa đạt  chỉ tiêu đề ra; do nguồn đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu Đảng giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị để kết nạp Đảng hiện nay khó khăn; công tác xuất khẩu lao động trên dịa bàn huyện đã có công ty giải quyết việc làm cho con em trên địa bàn huyện nên các mục tiêu trong năm 2019 giảm xuống phù họp với điều kiện cụ thể ở địa phương.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc thống nhất với 12 ý kiến của các đồng chí tại hội nghị đã phân tích rõ và khách quan trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội huyện nhà trong năm 2018; Đồng thời làm rõ những yếu kém đó là : Trong công tác nắm bắt tình hình cơ sở chưa xác thực, giá trị sản xuất thấp, mô hình sản xuất chưa hiệu quả, phương thức lựa chọn cây trồng đưa vào sản xuất chưa rõ nét, quản lý tài nguyên môi trường quản lý đất đai và vấn đề văn hóa xã hội xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn chưa thực sự hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, sử dụng quy hoạch đào tạo cán bộ còn hạn chế…Đối với mục tiêu năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy, cũng thống nhất cao với mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra đó là: Tập trung cao độ sự lãnh đạo của Đảng điều hành của chính quyền sự tham gia của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các ngành và sự đồng thuận cao của nhân dân để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh;  công tác xây dựng Đảng đảm bảo hoàn thành kế hoạch cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ đã đề ra. Về kinh tế tốc độ giá trị sản xuất đạt 14,3 % trong đó nông, Lâm, thủy sản tăng 6,1%; công nghiệp xây dựng tăng 15,4%, dịch vụ thương mại 18,4%;  Cơ cấu kinh tế nông, Lâm, thủy sản chiếm 31,9%, công nghiệp xây dựng chiếm 21,9%; dịch vụ thương chiếm 46,2%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 36 triệu đồng;  sản lượng lương thực đặt 60 tấn  trở, lên trồng rừng mới 700 ha. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển khoảng 1,746 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn không bao gồm tiền đấu giá quyền sử dụng đất tăng 10 % so với dự toán tỉnh giao phát triển sáu mươi doanh nghiệp. Về văn hóa xã hội nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 39 % tỷ lệ nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 89 %; kết nạp Đảng cho 150  đoàn viên ưu tú… và một số kế hoạch mục tiêu khác. Để đạt được mục tiêu trên cần thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển đô thị Ngọc Lặc. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên người môi trường; phát triển nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội; tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trong đó có phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng 70 năm ngày thành lập Chi bộ Bắc Sơn tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; phấn đấu đạt thành tích cao và giữ vững đơn vị đứng đầu các huyện miền núi ; sắp xếp và giải quyết tình trạng giáo viên thừa thiếu; tổ chức sắp nhập các trường theo quy định. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân;  đặc biệt tăng cường công tác từ tế dự phòng gắn với đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và một số nhiệm vụ khác. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng  đề nghị Văn phòng Huyện uỷ bổ sung hoàn chỉnh báo cáo để họp BCH Đảng bộ và HĐND huyện trong tháng 12/2018.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Xã Quang Trung tổ chức lấy ý kiến cử tri về mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Ngọc Lặc(23/05/2019 7:56 SA)

  Hội nghị ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 5/2019(23/05/2019 7:50 SA)

  Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(21/05/2019 9:36 SA)

  Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định...(21/05/2019 9:30 SA)

  Bế giảng lớp Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019(17/05/2019 3:51 CH)

  Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.(15/05/2019 4:33 CH)

  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Ngọc Lặc(13/05/2019 9:25 CH)

  °