Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở xã Phúc Thịnh

Đăng ngày 17 - 12 - 2018
100%

(THO) - Những năm qua, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) còn có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH), mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Một góc trung tâm xã Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) hôm nay

Xã Phúc Thịnh có 926 hộ, với 3.961 nhân khẩu, 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 85%. Xác định tầm quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, ATXH, những năm qua xã đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”. Để thực hiện tốt Đề án 375 và Chỉ thị số 10, ban chỉ đạo ANTT xã đã tham mưu cho đảng ủy, UBND xã ban hành hàng chục văn bản để lãnh, chỉ đạo việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT, trong đó có 16 văn bản chuyên đề về việc tổ chức thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”; đề án “Củng cố tổ chức ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở”; thành lập  mô hình “Tiếng kẻng bình yên” ở tất cả các làng. 100% cụm dân cư đăng ký xây dựng “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, không vi phạm trật tự an toàn giao thông”; phối hợp với các đoàn thể xã, công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  cho 1.987 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Kết quả, sau 10 năm triển khai, thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10, tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn xã có chuyển biến tích cực, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát huy hiệu quả. Đến nay, xã đã thành lập được 8 tổ bảo vệ ANTT, 36 tổ ANXH ở 8 làng. Những năm qua, các tổ ANTT, ATXH đều hoạt động có hiệu quả, đã phối hợp với lực lượng công an xã giải quyết 79 vụ việc làm mất trật tự ANXH. Ngoài ra, xã đã thành lập được mô hình “Tiếng kẻng bình yên”; “Đường tự quản về ANTT”; “5 không, 3 sạch”... Các mô hình đều hoạt động có hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.  Từ các mô hình này, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Đến nay, trên địa bàn xã Phúc Thịnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, 8/8 làng đạt tiêu chí 19 về “Giữ vững ANTT, xã hội nông thôn” trong xây dựng nông thôn mới.

<

Tin mới nhất

Tập huấn luật Quốc phòng năm 2018(17/06/2019 2:11 CH)

Tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm(13/06/2019 9:53 CH)

Lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngành giáo dục(06/05/2019 4:37 CH)

Thị trấn Ngọc Lặc ra quân chấn chỉnh nhằm xoá bỏ các chợ tự phát trên địa bàn(12/04/2019 3:32 CH)

Hội thi Chính trị viên xã, thị trấn, đơn vị tự vệ giảng bài chính trị năm 2019(27/03/2019 3:15 CH)

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 4 THĂM, KIỂM TRA BAN CHQS HUYỆN NGỌC LẶC(15/03/2019 9:53 SA)

Lực lượng vũ trang huyện Ngọc Lặc ra quân huấn luyện năm 2019(03/03/2019 9:26 SA)

°