Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa XII) và BTV Tỉnh ủy ( Khóa XVIII).

Đăng ngày 21 - 05 - 2019
100%

Sáng ngày 20/5, Huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và BTV Tỉnh ủy (khóa XVIII) . Dự và trực tiếp triển khai nghị quyết có đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện.

Đ/c Quách Văn Khởi, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Với nội dung học tập nêu trên các Đảng viên đã nắm vững  thêm các nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng. Ngoài ra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lựa chọn nội dung và bố trí thời gian giới thiệu từng nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định phải phù hợp với đối tượng và đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Từ sau hội nghị này, các cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của cấp mình. Tại hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận dự thảo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định. Bên cạnh đó các cấp ủy đảng phải gắn học tập, truyền đạt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định. 

<

Tin mới nhất

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019(17/06/2019 2:06 CH)

Tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014-2019. (17/06/2019 2:01 CH)

Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tập III, giai đoạn 2000-2018(17/06/2019 1:52 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021(13/06/2019 9:40 CH)

Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Ngọc Lặc lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024.(13/06/2019 9:32 CH)

Hội nghị Đại biểu HĐND huyện khoá XIX tiếp xúc Cử tri thị trấn Ngọc Lặc.(08/06/2019 9:18 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) (06/06/2019 7:19 SA)

°